Valótlan valóság

valóság

A Biblia tele van azzal a gondolattal, hogy ha Isten akarata szerint éled az életed, akkor ismered meg, hogy mi az igazság, sőt Jézus saját magáról is azt mondja, hogy ő az igazság (János 14,6). Ez a jézusi kijelentés konkrétan arról beszél, hogy Jézus az igazság a valótlansággal szemben. Amikor nyilvánvalóvá válnak a dolgok, és feltárul előtted a dolgok igazi értelme és jelentése, amikor megérted az élet összefüggéseit: én vagyok a valóság. Aztán ilyen is van, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket (János 8,32). Isten igazságáról és igazságosságáról van szó szinte folyamatosan, és a Biblia arra szólít, hogy mi is az igazságban járjunk. Csak a gond az, hogy az igazságról mindannyian másképpen gondolkodunk, és persze hajlamosak vagyunk a saját igazságunkat kizárólagosan igaznak hinni, míg másokét hamisnak. Anélkül, hogy belebocsátkoznánk a bibliai egyébként nagyon árnyalt igazság-fogalom magyarázatába, engem most ennek egy szelete, éspedig a VALÓSÁG érdekel. Úgy hiszem, hogy Isten szabadítása bűneinkből azt jelenti, hogy megismerjük, hogy mi a valóság. És első renden SAJÁT magunkat illetően mi a valóság.

Isten a Biblia és a Szentlélek munkája által szembesít önmagunkkal. Ebből születik az új ember, így térek meg hozzá, és látom meg az igazi valóságot. Augustinus, az ősegyház talán legkiemelkedőbb teológusa ezt a történést megvilágosodásnak (illuminatio) nevezte. Világossá válik előttem, hogy mi a valóság. Ebben a valóságban mi az igazság VELEM kapcsolatban. Amikor összetalálkozom önmagammal Isten munkája következtében, akkor történik a bűnbánat. Elkezdem nem hazugságokra építeni az életem, nem menekülni önmagam elől, nem szépíteni azt, ami vagyok, és nem hazudni másoknak és Istennek sem magamról. Isten munkája szembesít a valósággal.

Rendben, a probléma az, hogy sok esetben az ellenkezője történik. Felfedeztem, hogy a vallás/Isten/hit/Jézus betöltheti ugyanazt a szerepet az életünkben, mint a drog, az alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szerek. Figyelem, most keresztény körökben nem kedvelt szerzőtől idézek, de csak azért, mert zseniálisan megragadta az általam felvetett probléma lényegét: „A vallási nyomorúság a valóságos nyomorúság kifejezése, s egyszersmind tiltakozás a valóságos nyomorúság ellen. A vallás a szorongatott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogyan szellemtelen állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma. A vallást, mint a nép illuzórikus boldogságát megszüntetni annyi, mint a nép valóságos boldogságát követelni. Az állapotáról táplált illúziók feladását követelni annyi, mint amaz állapot feladását követelni, amely rászorul az illúziókra. A vallás kritikája tehát csírájában ama siralomvölgy kritikája, amelynek szentfénye a vallás.” Karl Marxtól származik az idézet. Marx abból indul ki, hogy a vallást az ember hozza létre, hogy el tudja viselni a nyomorúságot, és ezért kitalál egy jobb és szebb világot, amit evilági nyomorúságáért jutalmul megkap. És persze arra a következtetésre jut, hogy le kell rázni magunkról ezt az illúziót és „A történelem feladata tehát, hogy miután az igazság túlvilága eltűnt, felépítse az evilág igazságát.”  Nem értek egyet Marxszal a kiindulási pontban és a következtetésben, de sok tekintetben igazat adok neki a vallás definícióját illetően. Igen, úgy hiszem, hogy a vallást, mi emberek sokszor és sokan ópiumként, tudatmódosító szerként, a valóság elől történő menekülésként használjuk.

Családomban elég jól ismert vendég volt Mr. Alkohol, így volt időm és „lehetőségem” azon gondolkodni, hogy miért alkoholista valaki. Mi a célja ennek az egésznek. Arra jöttem rá, hogy ez menekülés a valóság elől. Van a valóság, az életünk valósága (pl. az, hogy egy gyáva vagy tehetségtelen alak vagyok, vagy csak annak tartom magam), képtelen vagyok szembenézni a tényekkel, ezért amikor csak tehetem, tompítom a magamban érzett félelmet, szégyent, fájdalmat, megvetést, önsajnálatot, agressziót stb., hogy elviselhető legyen az, hogy bár tudom, hogy ami van nem jó, de nem teszek ellene semmit. Úgy vélem, a többi tudatmódosító szernek is ez a lélek-tana. Most gyorsan fordítsunk egy jó nagyot a dolgon és helyettesítsük be az alkohol helyébe Jézust, vagy nevezd annak, aminek kényelmes, hited szerint helyes, csak érts meg. A vallás nagyon alkalmas arra, hogy ópiumként használjam.  Akaratgyengeségemet simán értelmezhetem alázatosságként, a manipulatív természetemet missziói beállítottságként, az agresszivitásomat Isten iránti elköteleződésként, a kudarcaimat hitemért ért bántásokként, próbákként, vagy kísértésekként. A másoktól érkező személyemet érő kritikát hitemért ért támadásként. A tetteim következményeit hitem próbájaként. És ami a legszörnyűbb, hogy a kör teljesen bezárulhat, amikor magamévá teszem azt a meggyőződést, hogy én vagyok a birtokosa az igazságnak! Meggyőzhetetlené és változhatatlanná válok, miközben ugyanolyan nyomorult ember vagyok, mint mielőtt a kezembe került egy Biblia. Ez tragikus!

A Biblia megértése és a Szentlélek munkája szembesít önmagunkkal, ami belátom, néha egy rettenetesen fájdalmas folyamat, de így válok szabaddá hazug valóságomtól, amiben minden csupa illúzió, hazugság és önáltatás. Olyan ez az egész, mintha bemennél egy gyógyszertárba, és ahelyett, hogy kiváltanád a gyógyszert, ami meggyógyít, magadhoz ragadsz egy öl fájdalomcsillapítót és elnyomod vele a fájdalmadat. Jézus nagyon jól ragadta meg a lényeget: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ehhez az kell, hogy megadjam magam és belássam, hogy változásra van szükségem, éspedig gyökeres változásra: a valóságra!

Támogasd az Újragondolót PayPal-on keresztül.

Nem akarlak téged sem megfosztani attól a lehetőségtől, hogy támogasd a munkámat. Lehet, hogy azt mondod, most van egy fölös ötezresem, ezt odaadom. Talán azt mondod, úgy döntök, ebben a hónapban a tizedemet ennek a blognak adom, mert tökre szeretem, és szeretném így is kifejezni, hogy fontos, hogy amikor benézek, van mit olvasnom. Az is megeshet, hogy egyszerűen nincs pénzed. Nagyon sokszor vagyok én is így. Akkor még mindig ott van a lelki támogatás, a hozzászólás lehetősége, vagy a bejegyzés megosztása, a blog ajánlása.Végül, ami még nagyon fontos. Örülök, hogy az olvasóm vagy, pénz ide, vagy oda.