Akaraterő

Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Máté 26,39

A legnagyobb akaraterő a saját akaratunk fölötti uralmat jelenti. Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem, amint te. Egyfajta kifordítottság jellemzi a mi szemléletmódunkat, azaz, hogy azt várjuk istentől, hogy ezt ő mondja nekünk, és nem mi mondjuk neki. Akaratunk teljesülésének a vágya azt jelenti, hogy ne úgy legyen, ahogyan te akarod, hanem úgy, ahogyan én. Frusztrációtűrés. Amikor képes vagyok elfogadni, hogy nem úgy van, ahogyan én akarom. Nincs meg az én akaratom. Ez sértődöttséget, vagy haragot vált ki belőlünk. Az is megtörténhet, hogy bosszút forralunk, mert személyes sértésnek érezzük, méltóságunk elleni támadásnak, hogy nem teljesült az akaratunk. Jézus megfogalmaz egy vágyat, valamit, amire bizonyára vágyott is: ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Hogy ne kelljen ebben a helyzetben lennem, ne keljen ezt a szenvedést átélnem. De legyen úgy, ahogyan te akarod. Különösen az erős akaratú, vagy akaratos embereknek jelent fontos tanulási folyamatot az akarat teljesülésének a késleltetése. Illetve az elfogadása. Nem baj, hogy szeretnénk, hogy a mi akaratunk jusson érvényre, de az idő, vagy a késleltetés megtaníthat arra, hogy nem dől össze a világ, ha nem úgy van minden, ahogyan én akarom. Természetesen ez számomra okoz szenvedést. Viszont az akaratosság (mindennek úgy kel lennie, ahogyan én akarom) sokaknak okoz szenvedés. Megszenvedni másokért a saját szenvedésem. A be nem teljesülő szerelem. Hiába akarom, ha a másik nem. Mit reagálok? Azt hiszem, valaki más akarata az akaratunk teljesülésének az elengedéséhez elengedhetetlen. Isten akarata ilyen fal, aminek sokan nekifutunk. Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem, amint te. Legyen meg a te akaratod. Ebben mindig benne van, hogy más módon, vagy más formában valami mást kapok, amire lehetséges, hogy nagyobb szükségem van.

 

Várakozás

Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!

(Zsoltárok 37,7)

Várni. Néhány éve elkezdtem keresni a nagy keresztény ünnepkörök hétköznapi párhuzamait. Mire is irányítja a figyelmünket az advent? Várakozás. Túl azon, hogy emlékezünk Krisztus születésére, és várjuk, hogy ő ismét visszajöjjön. A várakozás a Biblia egyik meghatározó témája. Azt tapasztaltam, hogy komoly gondjaink vannak a várakozással a jelenben. Mit is jelent várni? Egy impulzivitással jellemezhető kultúrában élünk mindannyian, ezért hívőkre és nem-hívőkre egyaránt jellemző, egyfajta kortünetként ez az impulzivitás. Mit jelent az impulzivitás? Azt jelenti, hogy képtelenek vagyunk a késleltetésre. Késleltetni egy szükséglet betöltését. A vágy felfedezése és a vágy betöltése közötti idő hiánya. Pedig ez a köztes idő a várakozás. Hogy képesek vagyunk valamire várni. A rögtön, mostdeazonnal kultúrája hatja át a társadalmunkat. Várni azt jelenti, hogy valami, amire vágyom, várakozom, vágyakozom, nem töltődik be, nem szűnik meg menten, hanem idő van a vágy keletkezése és a betöltés között. Viszonypontok: mennyi is az annyi? Az idő érzékelése szubjektív. Egy örökkévalóságnak tűnhet egy étel elkészülése, ha nagyon éhes vagyok. Sokféle éhség gyötör bennünket, és a legtöbb éhség lelki természetű. Szeretetéhség. Figyelemigényesség. Elismerés utáni vágy. A siker vágya. Sokunk vár egy társra, vagy valaki megváltozására. Sokunk gyógyulásának napját várja. Vannak várakozásaink, amelyek azért gyötrőek, mert lehetetlen kiiktatni. Mert még nem teljesülhet, amire várunk. Lehetséges, hogy soha nem fog teljesülni. Mire való hát a várakozás? Szerintem arra, hogy az időt, amit ezzel töltök, bölcsen használjam. Hogy megtanuljak várni.