Apám a tiszta ész határain belül

Apám élete inkább negatív példaként állt előttem, mint olyanként, ami követésre érdemes. Apám nagy koponya volt, de iskolapéldája az olyan tudós embernek, aki soha nem lépett ki a saját fejéből. Soha nem lépett ki a szűk világából. Apám azt hitte, az egész világ fejben megoldható. Agyból, vagy a magyar fordításokban észből. Racionalizmus. A ráció mindenekfelett való volta. Apám olyan volt, mint az egyszeri ember, aki lévén, hogy csak kalapács van a kezében, mindent szögnek néz. Apám azt gondolta, minden megoldható fejben. Kiolvasható könyvekből. Ítélőerő, megítélés, kritika, a kritika kritikája. Apám a tökélyre fejlesztett elemi iskola alsó tagozata. Az ember, aki sosem lépett ki az iskola kapuján. Vallás a tiszta ész határain belül. A tiszta ész kritikája. Apám a saját fejében élt. Soha nem utazott sehová. Sótlanabb életet, mint apám élt, nem lenne könnyű élni.

Két dolgot tanultam mégis apámtól. Az első az furcsa módon valóban az, hogy a dolgokat érdemes racionálisan megközelíteni. Apám segített nekem a babonás, éretlen, ostoba elképzeléseimet levetkőzni. És ezek az elképzelések, vagy hiedelmek erősen vallásos jellegűek voltak. Azt hiszem, hogy apám elgondolásai jó kezdetet adnak egy másfajta, mélyebb, megalapozottabb spiritualitás felé vezető úthoz. Apám tanítványai aztán sok mindenben meg is haladták apámat. Visszamenni a kályhához. Gondolkodjunk tisztán. Lehetett volna ez is apám szlogenje. Az élet nem csak ész, nem csak értelem, vagy ráció, de az is. És ész nélkül, értelem nélkül, irracionálisan épp olyan tévedés élni, mint csak a fejemben. Csak a tiszta ész határain belül. De apám arra tanított, hogy nézzük meg előbb, mi van a tiszta ész határain belül. Hogy hol is vannak az ész határai. Azt hiszem, apám nem is akart az ész határain kívülre merészkedni. Mint ahogyan szülővárosa határait sem hagyta el soha. Néha azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy apám nem is akart ezeken a határokon átlépni, ezt meghagyta másoknak. És apám valóban számos útvonalat mutatott, amin el lehetett indulni. Az ész határain túlra.

A másik, amit apám tanított, azt talán úgy tudnám apám nyelvén megfogalmazni, hogy a tiszta ész kritikájának a kritikája, vagy úgy, hogy a vallás a tiszta ész határain kívül. Vagy az élet a tiszta ész határain kívül. Azt tanította apám, hogy az élet több mint a tiszta ész. Járjunk be racionálisan egy teret, de aztán ne gondoljuk, hogy az élet nem több ennél. Amikor kiábrándultam apám tanításaiból, elkezdett foglalkoztatni az irracionális, az emocionális, az intuitív, a transzcendens. Olyan területek, amelyekről apám, ha gondolkodott is, az ész határain belül tette. Nem lépett ki határai közül, nem lépett be az irracionálisba, nem lépett be az emocionális világba, nem adta át magát az intuícióknak, és nem lépett be a transzcendens világába. Apám tudott minderről, de a ráció határain belül maradt. Meghaladtam apámat, és túlléptem apám fejének határain.

Apám nem értette meg a tiszta ész határain belül, hogy a tiszta ész által megszült tisztán racionálisnak tűnő rendszer mennyi nem-racionális gyökérrel rendelkezik. Hogy mennyi minden befolyásolta apámat, hogy apámból apám lett. Kora, környezete, neveltetése, tanulmányai, információk, amelyek rendelkezésére álltak, de még lelkialkata is. Mindezt apám nem igazán tudta számításba venni. Apám esete a saját eszével arra tanított, hogy ne felejtsem el, hogy az én fejem nem a mindenség, és én magam is része vagyok annak a világnak, amit vizsgálok, megértek, kritizálok, és az én eszem nem maga az ész. Azt hiszem, apám ezt a különbségtételt nem tudta megtenni.

Támogasd az Újragondolót PayPal-on keresztül.

Nem akarlak téged sem megfosztani attól a lehetőségtől, hogy támogasd a munkámat. Lehet, hogy azt mondod, most van egy fölös ötezresem, ezt odaadom. Talán azt mondod, úgy döntök, ebben a hónapban a tizedemet ennek a blognak adom, mert tökre szeretem, és szeretném így is kifejezni, hogy fontos, hogy amikor benézek, van mit olvasnom. Az is megeshet, hogy egyszerűen nincs pénzed. Nagyon sokszor vagyok én is így. Akkor még mindig ott van a lelki támogatás, a hozzászólás lehetősége, vagy a bejegyzés megosztása, a blog ajánlása.Végül, ami még nagyon fontos. Örülök, hogy az olvasóm vagy, pénz ide, vagy oda.