A szabadság vándorai

A szabadság nehéz szó. Sok évig ízleltem mindenhonnan. Azt is megtapasztaltam, hogyan lehet mérgező a szabadság. A mindent szabad nékem, de nem minden használ. Megértettem, hogy a szabadság nem egy szó. A szabadság nem kívül van. A szabadság bennem van, magamban találom. A szabadság vándorai. A szabadság a falak lebontása után van. A belső falak. A falak az előítéletek. A falak az örökölt szabadság. De a szabadságot nem lehet örökölni. Nem lehet lemásolni. Szabaddá válunk. Olyan, mint a személyiség, amit nem lehet örökölni, vagy tanulni. Kifejlődik, fejlődik, kibontakozik. Ilyen a szabadság is. Szabadnak lenni a szabadságra. És a szabadságban járni tanulunk, elesünk, falaknak rohanunk. Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. És én a legnagyobb rabságot, vagy a szabadság leginkább megnyilvánuló hiányát ott láttam, ahol elvileg az Úr Lelke volt.

Az igazság szabadokká tesz titeket. És a rabság nagyfokú jelenlétét épp az igazság elvileg való megléte alatt tapasztaltam meg. Az a lélek megkötözött. Az az igazság rabigába hajtott. Gályarabságra ítélt. Mert itt nem a mi lelkiségünkről van szó. Egyetemi éveimtől nagyon szerettem a filozófiát. Azt hiszem, a filozófia volt apám helyett az apám. Sokat tanultam a bölcsességről tőle. Ami jó, megtartsátok. A kérdezés művészete. Szókratész. Szóval Hegel azt mondta, hogy „a lélek” az emberiség lelkisége. Egy kollektív emberiség. Geist. Szellem. Szellemiség. Sokat vitatkoztam apámmal. Így ebben sem tudok egyetérteni vele. Mert a Lélek nem a mi lelkiségünk. Nem a mi szellemünk, vagy a mi szellemiségünk. Mert ez egy saját forrás lenne. Ez még mindig az örökségünk. És a mi örökölt lelkiségünk, vagy szellemiségünk az előítélet. És az előítélet nem tesz szabaddá sem engem, sem téged. A társadalmi előítélet.

Én már évek óta kiábrándultam abból, amit politikának nevezünk. A sárdobálásból. A szellemiségek és igazságok “szabadságából”. Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. A szabadság egy belső folyamat. Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Ez szabadság. A jólét hiányában is meglévő szabadság. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. A sírás közben megélt szabadság. Az idealizmus. Marx azt mondta, a nyomorúság kiküszöbölhető. Nekünk, posztmarxistáknak érdemes fontolóra venni, hogy mennyire posztmarxista a társadalomról, az életről alkotott képünk. Akiket egy marxista ideológiában felnőtt társadalom nevelt fel. A nyomorúság kiküszöbölhető? A szabadság belső folyamat. És egy társadalom szabad emberek közössége. Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Gyerekkoromtól nem éreztem jobban az Úr Lelkének a hiányát, mint épp a templomokban. Az örökölt szabadság. Ami a nem-szabadság. Mert a szabadság nem egy igaznak elfogadott tanítás. A szabadság adatik. És ha én nem tudom mások szabadsághoz való jogát elfogadni, én sem ismerem a szabadságot.

A szabadság vándorút. Falakon át rohanás. A szabadság nem ideológia.

Rend a lelke mindennek. A rendkényszer nem szabadság. A hiánya. És milyen igazad van, barátom, a Lélek a rend lelkisége. A lélek nélküli rend lélektelen, lélekölő, lelketlen. A Lélek hozza magával a rendet. A nagybetűs. És a nagybetűs Lélek felborítja kisbetűs rendünket. A rendetlen rendünket. A rabbá tevő rendünket. Amibe kapaszkodunk. A fennállókat. Íme, mindet újjá teszek. Ez belül van. Ez örökölhetetlen. Ezt kapjuk. Ez adatik. Ez kiérdemelhetetlen. Ez nem jutalom. Ez nyitottság rá. Ez bátorság. Ez megnyílás.

Engedd el rended, hogy betöltsön a szabadság Lelke. Engedd el igazságod, hogy az Igazság szabaddá tegyen. Engedd el lelked, hogy a Lélek szabaddá tegyen.

Add oda, fogadd el.

Támogasd az Újragondolót PayPal-on keresztül.

Nem akarlak téged sem megfosztani attól a lehetőségtől, hogy támogasd a munkámat. Lehet, hogy azt mondod, most van egy fölös ötezresem, ezt odaadom. Talán azt mondod, úgy döntök, ebben a hónapban a tizedemet ennek a blognak adom, mert tökre szeretem, és szeretném így is kifejezni, hogy fontos, hogy amikor benézek, van mit olvasnom. Az is megeshet, hogy egyszerűen nincs pénzed. Nagyon sokszor vagyok én is így. Akkor még mindig ott van a lelki támogatás, a hozzászólás lehetősége, vagy a bejegyzés megosztása, a blog ajánlása.Végül, ami még nagyon fontos. Örülök, hogy az olvasóm vagy, pénz ide, vagy oda.